Tísňová volání

V ČR jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská (obecní) policie

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Kdy volat čísla tísňového volání

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

Zneužití linek tísňového volání je trestné!

Jak volat na čísla tísňového volání

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete. V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Praktické rady pro volání na tísňové linky

 • Zachovejte klid
 • Najděte si vhodné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání
 • Vyčkejte přihlášení operátora
 • Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo – např. 150 místo 155. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte - vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, co se stalo, kdy se událost stala, nebo zda se právě děje, kolik osob potřebuje pomoc
 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu apod.) a na případné komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora
 • Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu
Ajax loader
spam@feldhost.cz